Wsparcie podczas pandemii wirusa

15/04/2020 | autor: Maciej SobczykW obliczu pandemii Zarząd Gildii wraz z przedstawicielami innych grup podjął rozmowy z Organizacjami Zbiorowego Zarządzania o przyspieszeniu wypłat środków z tantiem autorskich, a także uruchomienia systemu pożyczek dla ludzi z branży, którzy w związku z zatrzymaniem produkcji znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.


ZAPA i ZAiKS zobowiązały się przyspieszyć wypłaty należnych twórcom kwot i pierwsze środki rzeczywiście zostały uruchomione już w pierwszej połowie kwietnia. W drugiej kolejności ruszyły środki pomocowe dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej – o wypłaty można aplikować w macierzystych organizacjach zbiorowego zarządzania. Kolejnym krokiem będzie przyspieszenie dorocznych wypłat tantiem – ZAPA przypuszcza, że środki uda się uruchomić z początkiem czerwca.

Sytuacja całej branży filmowej - zatrzymanych produkcji, pozbawienia środków do życia, a także niepewnych perspektyw – spowodowała wspólne działanie środowisk filmowych, do których dołączyła także Gildia Scenarzystów Polskich. Środowisko solidarnie zaapelowało do Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz o jasne określenie perspektyw otwarcia branży i opracowanie planu uruchamiania produkcji w obszarze szeroko pojętej kultury (film, teatr, telewizja itd.). Nasza branża skupia ponad 300 tysięcy pracujących osób i jej otwarcie jest istotnym elementem uruchamiania gospodarki. Sytuacja tym bardziej doniosła, że ludzie w sytuacji zamknięcia spędzają więcej czasu przy szeroko pojętej rozrywce i w interesie wszystkich jest takie działanie, by tę rozrywkę udało się „wyprodukować”. Środowisko zaapelowało o pilne dopuszczenie jego przedstawicieli do prac zespołów kryzysowych, aby działania dotyczące bezpośrednio branży nie odbywały się w oderwaniu od realnych potrzeb i odpowiedniej znajomości rzeczy.

więcej aktualności >>

WSPÓŁPRACUJEMY

Gildia Scenarzystów Polskich, ul. Odolańska 30/1, 02-562 Warszawa, Polska
© Copyright 2020-2021 Związek Zawodowy Scenarzystów Polskich – Gildia Scenarzystów.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Made in: Studiograficzneweb