Działania Gildii od momentu powstania

13/04/2020 | autor: Maciej SobczykZwiązek Zawodowy Scenarzystów Polskich GILDIA SCENARZYSTÓW formalnie zaczęła swoje istnienie dwunastego czerwca 2019 roku na pierwszym Zgromadzeniu Ogólnym Członków. Wybraliśmy władze, statutowe komisje i… zaraz zaczęły się wakacje – czyli okres niezbyt dobry dla zawiązywania kontaktów i powiadamiania świata o istnieniu nowego gremium. Udało się jednak umówić kilka spotkań. Zarząd złożył wstępne wizyty w PISFie, ZAPIE i Ministerstwie Kultury. Udało się omówić założenia i cele związku. Przy okazji udało się zainterweniować w sprawie konkursu scenariuszowego dla zbyt wąskiej grupy scenarzystów. Doszło do poszerzenia grona uprawionych do udziału w konkursie, choć ostatecznie sam konkurs nie okazał się sukcesem przez wzgląd na pierwotne błędy założeniowe.

Okres wakacji upłynął na przygotowaniach do Zgromadzenia Ogólnego członków Gildii zaplanowanego na wrzesień, a także na sprawy proceduralne związane z rejestracją związku. Zarząd odbywał konsultacje środowiskowe – zwłaszcza z Gildią Reżyserów, z którą starał się przygotować wspólne stanowisko w odniesieniu do nowych Programów Operacyjnych na rok 2020, które w swym pierwotnym projekcie zawierały wiele niekorzystnych zapisów – zarówno dla scenarzystów, jak i reżyserów. Jedną z głównych kości niezgody były stypendia scenariuszowe i moment przejścia praw do scenariusza. Zarząd starał się również przyciągnąć do Gildii jak największą liczbę nowych członków.

23 września odbyło się Zgromadzenie Ogólne na którym zapadły ważne decyzje – powołano kilka związkowych komisji odpowiedzialnych za poszczególne fragmenty działalności związku, a także przegłosowane uchwałę finansową, która ma zapewnić źródła finansowania związku.

Jesień 2019 upłynęła pod znakiem dalszych działań administracyjnych, które miały pozwolić na swobodne i pełne działanie związku. Udało się doprowadzić do trudnego kompromisu w sprawie Programów Operacyjnych 2020. Zarząd rozpoczął poszukiwania odpowiedniej kancelarii prawnej która mogłaby być partnerem związku i wspomagać Zarząd i członków w bieżących sprawach, a także pomóc w opracowaniu poradnika prawnego, pomocnego podczas podpisywania umów przez członków Gildii. Rozpoczęły się także związkowe prace nad poradnikiem nad którymi pieczę objęła związkowa Komisja Prawna. Komisja Promocji rozpoczęła natomiast wstępne prace nad ustanowieniem scenariuszowej nagrody branżowej, której niewątpliwie brakuje całemu środowisku scenariuszowemu.

Nowy Rok rozpoczął się intensywnie. Gildia po wielu niefortunnych perturbacjach zyskała wreszcie swoje konto bankowe.
Na spotkaniach w Organizacjach Zbiorowego Zarządzania prezes i członkowie zarządu poruszyli zagadnienie wynagrodzenia autorskiego za tzw. Biblię serialu – czyli fundamentalne ramy określające charakter produkcji. Uznano za niezbędne uwzględnienie udziału twórców biblii w podziale tantiem autorskich. Kolejną sprawą omawianą z OZZ-tami była odpłatność za dzieła publikowane przez platformy streamingowe. Uzgodniono stworzenie projektu oczekiwań scenarzystów na tym polu i podjęcie wspólnych z OZZ-tami działań.

Innym efektem spotkań w Organizacjach Zbiorowego Zarządzania było uzgodnienie treści deklaracji umożliwiające przekazywanie ustalonego uchwałą związku procentu z tantiem autorskich na potrzeby Gildii. Udało się bez większy problemów uruchomić procedurę w ZAPA. W drugiej organizacji - ZAiKS - procedura trwała nieco dłużej, ale ostatecznie udało się uzgodnić stanowiska i po 20-tym kwietnia procedura przekazywania części tantiem również ruszyła.

Pod koniec lutego z inicjatywy Komisji Promocji doszło do pierwszego spotkania branżowego. W warszawskim klubie SPATIF spotkali się członkowie Gildii by z jednej strony otrzymać informację od Zarządu na temat dotychczasowych działań, a z drugiej strony – by zacieśniać relacje i lepiej się poznać – w swobodniejszej atmosferze rozmów kuluarowych. Zarząd zaapelował o dokonywanie statutowych opłat członkowskich na konto gildii, która bez właściwego finansowania nie jest w stanie skutecznie działać.

Marzec 2020 roku to niefortunny dla wszystkich czas rozwoju epidemii, która bardzo mocno dotknęła całe środowisko filmowe. Zatrzymane zostały wszystkie produkcje, co dotknęło również scenarzystów. W samej Gildii zatrzymane zostały prace nad przygotowaniem scenariuszowej nagrody branżowej, nie mogą się odbywać branżowe spotkania. Z drugiej strony Zarząd Gildii w obliczu mniejszej zajętości zawodowej zintensyfikował działania związkowe. Doszło do wyboru kancelarii prawnej która będzie współpracować z Gildią w wybranych sprawach. W pierwszej kolejności zostaną dokończone prace nad poradnikiem prawnym dla scenarzystów. Przygotowany przez Komisję Legislacji Gildii obszerny materiał został przesłany do kancelarii w celu doprecyzowania zaleceń i klarownego wytłumaczenia podstawowych zjawisk i zależności związanych z podpisywaniem umów na scenariusz.

Zarząd wybrał także biuro podatkowe do obsługi finansowej oraz podjął prace nad stworzeniem strony internetowej, logo Gildii itd. Jednocześnie z inicjatywy członków Komisji Promocji został zainicjowany szereg działań promocyjnych i integracyjnych, które lada moment będą miały miejsce. W pierwszej kolejności to konferencje on-line na wybrane tematy, ważne dla scenarzystów – które niebawem zostaną przeprowadzone. Dla poprawy komunikacji Związku z podmiotami zewnętrznymi, a także pomiędzy scenarzystami Zarząd zwrócił się do Agnieszki Kruk z propozycją pełnienia funkcji Koordynatora ds. komunikacji i social-mediów, co ma poprawić społeczną i zawodową widoczność Gildii oraz zintensyfikować kontakty i zwiększyć konsolidację pomiędzy scenarzystami.


więcej aktualności >>

WSPÓŁPRACUJEMY

Gildia Scenarzystów Polskich, ul. Odolańska 30/1, 02-562 Warszawa, Polska
© Copyright 2020-2021 Związek Zawodowy Scenarzystów Polskich – Gildia Scenarzystów.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Made in: Studiograficzneweb